chikako takaki

2019.2.9  -  2019.2.12

スペース名 2-B
出展内容 イラスト,写真,雑貨,インスタレーション