No.108&naro 『Alive』

2021.11.3  -  2021.11.9

スペース名 1-G
出展内容 イラスト,写真
展示コンセプト 実在の風景にイラストを織り交ぜ、現実と虚構の曖昧な境目を表現した二人展